Veel enthousiasme voor glasvezel in Oudega

Gisteren vond in Oudega de derde van de in totaal tien informatieavonden over glasvezel voor Súdwest Fryslân plaats. De belangstelling voor snel internet is groot. Ruim 100 bewoners uit de kleine kernen en het buitengebied kwamen naar de informatieavond in MFC It Joo.

Bij de vraag, wie is overtuigd van de voordelen van glasvezel en gaat zich aanmelden bij één van de vijf dienstaanbieders, stak ruim 70% van de bezoekers zijn hand op. Dit geeft aan dat er behoefte is aan sneller internet. Tijdens de informatieavonden informeren wij de bewoners graag persoonlijk over ons aanbod voor de kleine kernen en het buitengebied, de planning, voordelen van glasvezel en de aanleg.

Twee glasvezelaanbieders in het buitengebied
DFMopGlas (in samenwerking met Glasvezel buitenaf) is niet de enige partij die glasvezel wil aanleggen in het buitengebied van Súdwest Fryslân. Ook Kabelnoord wil dit in een deel van het buitengebied doen. Een lastige keuze misschien? Wij hebben daarom de verschillen tussen ons en Kabelnoord op een rijtje gezet. Bekijk de vergelijking hier.

Aanmelden
Bewoners uit de kleine kernen en het het buitengebied hebben tot 10 juli om een abonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders. Woont u binnen de bebouwde kom dan krijgt u een aanbod van DFMopGlas en buiten de bebouwde kom van Glasvezel buitenaf. Bewoners die hulp nodig hebben bij het maken van één keuze kunnen contact opnemen met de dienstaanbieders of online de abonnementen vergelijken via HelloWorld Glasvezel. Ook in de glasvezelkrant staat veel belangrijke informatie over de glasvezelcampagne in Súdwest Fryslân.

Heeft u deze informatieavond gemist? U bent van harte welkom op één van de volgende zeven avonden:

Informatieavond Easterein
Vrijdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Bergsma Easterein, Sibadawei 2

Informatieavond Hindeloopen
Maandag 17 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: De Foeke, Nieuwstad 49

Informatieavond Raerd
Dinsdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30

Informatieavond Parrega
Woensdag 19 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC de Gearhing, Waubertstrjitte 20

Informatieavond Oppenhuizen
Maandag 24 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8a

Informatieavond Nijland
Dinsdag 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC De Mande, Tramstrjitte 2a

Informatieavond Arum
Woensdag 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Herberg de Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15