Glasvezel voor heel Súdwest Fryslân!

Snel internet voor iedereen in Friesland. Dát is de ambitie van coöperatie De Fryske Mienskip op Glas. Om dat te realiseren werkt DFMopGlas samen met Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf is een ervaren partij en in 44 succesvolle campagnes hebben inmiddels 175.000 adressen een aanbod gekregen, waarvan meer dan 60% ook klant is geworden!

Samen zijn we nu gestart met een glasvezelcampagne voor Súdwest Fryslân. Ons doel? Niet alleen het buitengebied, maar ook alle inwoners in de dorpskernen, de dorpshuizen, de scholen en de doktersposten voorzien van een glasvezelaansluiting. Zo blijft het platteland ook in de toekomst leefbaar en kan iedereen er met plezier blijven wonen én werken!

We gaan dit jaar nog graven als 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom en 35% van de bewoners binnen de bebouwde kom* vóór 10 juli 2019 ‘ja’ zegt tegen glasvezel én een abonnement bij een dienstaanbieder afsluit.

Duidelijkheid
Op 11 juli maken we bekend of de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de kleine kernen van Súdwest Fryslân een GO/NO GO krijgt. Mocht op 11 juli blijken dat de benodigde percentages niet zijn behaalt? Dan heeft een deel van de bewoners uit het buitengebied nog voldoende tijd om zich aan te melden bij de andere aanbieder. Let op: Dit heeft echter wel tot gevolg dat de bewoners uit de kleine kernen geen glasvezelaansluiting krijgen.

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich aanmelden door bij één van de vijf dienstaanbieders een abonnement af te sluiten. Dit kan door contact op te nemen met één dienstaanbieder naar keuze of online via hun websites. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een lokale verkoper bij u in de buurt. Liever online oriënteren? Ga dan naar www.helloworldglasvezel.nl. Hier kunt u de abonnementen van de vijf dienstaanbieders met elkaar vergelijken en ook afsluiten.

Wilt u dat iedereen in Súdwest Fryslân kan beschikken over een snelle internetverbinding? Kies dan voor het aanbod van DFMopGlas. Succes met het maken van uw keuze!

*Aanleg binnen de bebouwde kom is afhankelijk van voldoende deelname (50%) buiten de bebouwde kom. Andersom is het buitengebied niet afhankelijk van voldoende deelname (35%) binnen de bebouwde kom.