Glasvezel in Noard- & Súdwest Fryslân dichtbij

Start glasvezelcampagne in dorpskernen én buitengebied

24 mei 2019

Glasvezel in Noard- & Súdwest Fryslân dichtbij

Glasvezel voor de inwoners van het buitengebied en de kernen van de Friese gebieden Súd- en Noardwest Fryslân is in zicht. De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel buitenaf starten in beide gebieden met een glasvezelcampagne. Eind april sloegen beide partijen de handen ineen voor de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren. Hier loopt op dit moment een glasvezelcampagne en de belangstelling voor snel internet onder de inwoners en bedrijven is groot.

Bewoners van de buitengebieden en kleine plattelandskernen in Noard- en Súdwest Fryslân kunnen zich vanaf nu tot resp. 3 en 10 juli 2019 aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als 35% van de bewoners binnen de bebouwde kom én 50% van de bewoners buiten de bebouwde kom dit doet, starten DFMopGlas en Glasvezel buitenaf nog dit jaar met de bouw van het glasvezelnetwerk. Na de zomervakantie doen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf ook de grotere kernen in beide gemeenten een aanbod.

Onder Noardwest Fryslân valt de gemeente Waadhoeke, de voormalige gemeente Ferwerderadiel en een deel van de gemeente Harlingen.Onder Súdwest Fryslân valt de hele gemeente Súdwest Fryslân.  

Informatieavonden in de buurt
Om bewoners alles te vertellen over de planning, aanleg, de voorwaarden en de kosten organiseren DFMopGlas en Glasvezel buitenaf informatieavonden. Inwoners worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De eerste informatieavonden vinden plaats in de week van 3 juni. De locaties van de informatieavonden zijn vanaf volgende week te vinden op de website www.glasvezelvoornoardwestfryslan.nl en www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl

Samenwerking DFMopGlas en Glasvezel buitenaf 
De coöperatie DFMopGlas vertegenwoordigt burgerinitiatieven vanuit de hele provincie. Al jaren maakt zij zich hard voor de aanleg van glasvezel in Friesland. Het doel van de coöperatie is om tot een plan te komen waarin zij álle inwoners van de dorpskernen en het buitengebied kunnen voorzien van glasvezel; met elkaar en voor elkaar. Vanuit die coöperatieve gedachte sluit de werkwijze van Glasvezel buitenaf zeer goed aan bij de ideeën van DFMopGlas. Door nu samen verder te gaan realiseren de twee partijen dat alle inwoners van de dorpskernen én het buitengebied toegang kunnen krijgen tot het snelle internet.

Aanmelden voor een glasvezelabonnement
Inwoners en bedrijven kunnen meedoen door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders; Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online. Voorwaarde voor de aanleg is dat voldoende bewoners een abonnement afsluiten. Alleen dan krijgt de aanleg een “GO”. De aanleg in de kernen is daarin afhankelijk van voldoende deelname (50%) in het buitengebied.

Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen de inwoners een bijdrage voor de aansluiting. Deze week ontvangen inwoners een persoonlijke brief met meer informatie hierover.